Leven vanuit de kernwaarden van ons bestaan.

Deze vier kernwaarden zijn uitgangspunten in de manier waarop we in het leven kunnen staan, als we daarvoor kiezen.

Het zijn geen geboden, maar waarden die richting geven en toegang geven tot “de waarheid van het universum”.

Door te leven vanuit de 4 kernwaarden laat je minder effectieve gewoontes achter je maak en je connectie met je authentieke natuur. Aldus Lao Tse.

De eerste kernwaarde: Respect voor alle leven.

coach RotterdamVanuit de eerste kernwaarde ontstaat de eerbied en het respect voor alle wezens in de creatie. En een belangrijk wezen hier is ook jezelf: leven vanuit liefde en respect voor jezelf, waarbij je wegblijft van (zelf)kritiek, commentaar en oordeel. Als je op een liefdevolle manier naar je zelf kunt kijken zul je ook zo de wereld om je heen benaderen.

Hoe pakt dat uit voor jou en je omgeving? Wat als je iedereen om jou heen gelijkwaardig respecteert? Als je respect hebt voor de verschillen tussen mensen en de persoonlijke kwaliteiten die iedereen kan bijdragen? Denk je niet dat iedereen zich thuis zou voelen en gewaardeerd wordt voor wie hij is?
En hoe inspirerend is dat?

De tweede kernwaarde: Natuurlijke oprechtheid.

De tweede waarde ken je als eerlijkheid, eenvoud en trouw aan jezelf. Als je leven en werk niet lopen zoals je wilt, zal je vaak externe redenen of excuses gebruiken als verklaring waarom het zo gaat. Als je volstrekt eerlijk bent en trouw aan jezelf, is er geen ruimte voor excuses, maar wordt het helemaal logisch om keuzes te maken uit respect voor je eigen natuur.

De mensen om je heen gaan zien en ervaren dat jij staat voor wat je zegt, dat je open en eerlijk bent over je mening en standpunten. En dan is het fijn om je te volgen!

De derde kernwaarde: Vriendelijkheid.

Hoe makkelijk ook, lijkt het, toch zijn we vaak genoeg niet vriendelijk voor de mensen om ons heen. Als we de keuze hebben tussen gelijk hebben of aardig zijn, kiezen we vaak het eerste. Hoe zou het zijn als we vanaf nu de tweede kiezen? We stoppen met ons gelijk halen, waarbij we de ander diskwalificeren. Op deze manier voorkom je conflicten waarbij het nodig is om je gelijk te halen ten koste van de ander. Vriendelijkheid, rekening houden met de ander, gevoelig voor de wensen en behoeftes van de ander. Een manager die rekening houdt met de ander, maakt veel vaker mee dat de ander ook rekening houdt met hem. De behoefte om de ander te controleren verdwijnt en je leert met meer vertrouwen los te laten en te delegeren.

De vierde kernwaarde: Ondersteuning.

Levend vanuit deze waarde ondersteun je anderen, zonder verwachting of beloning. Je hoeft er bij voorbaat niets voor terug. Je steun en support is onvoorwaardelijk. De diepste vorm van voldoening zul je ervaren door er volledig voor de ander te zijn. Jij, de moderne leider (over jouw leven) bent coach, dienend leider en staat ten dienste van je werk omgeving en je familie en vrienden. Als je de shift maakt naar de ondersteuning van anderen in je werk en leven, denk je ook minder aan wat je zelf wilt en vind je plezier in de kunst van het geven.

Wayne W. Dyer heeft een jaar van zijn leven volledig in het teken van de Tao tse Ching gesteld. Hij las en herlas de oorspronkelijk geschriften en schreef een moderne vertaling. Dit artikel is deels geïnspireerd op de vertaling van Wayne. Wil jij jouw persoonlijke waarden in beeld brengen om van daar uit jouw werk en leven vorm te geven? Dan is een 1 op 1 coaching een uitstekende manier om dat te doen.

Nog even verder kijken op deze site: