Mijn nieuwe paradigma komt tot stand doordat ik mezelf principieel anders opstel.

Paradigma’s zijn bepalend voor wie je bent. Zijn is zien. ( bewustwoording )
Wij kunnen ons visie niet fundamenteel veranderen zonder zelf te veranderen en omgekeerd.
Paradigma’s hebben een enorme invloed: ze zijn de lens waardoor we naar de wereld kijken. Een paradigma verschuiving – of die ene plotseling of geleidelijk tot stand komt – is de belangrijkste kracht achter een radicale verandering.

In feite zoeken we onze weg door het leven met allerlei kaarten in ons hoofd. Zij zijn te verdelen in twee categorieën: kaarten hoe de dingen zijn, oftewel de werkelijkheid en kaarten hoe de dingen zouden moeten zijn, oftewel van onze waarden.

De meesten mensen maken een schokkende verandering mee wanneer ze zich in een levensbedreigende situatie bevinden; hun prioriteiten komen onmiddellijk anders te liggen.
Voor kleine verbeteringen in ons gedrag volstaat een pragmatische aanpak, maar echte veranderingen bereiken we alleen wanneer we met onze basisparadigma’s aan de slag gaan.

In plaats van de duizend loten van onze geram te snoeien, moeten we ons richten op de wortels , de paradigma’s.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment