Verlies en rouwverwerking

Je hebt het gevoel dat je op een doodlopende weg zit. Tijdens een traject bij mij leer je dat om kan keren. Sommigen dingen weet je wel. Maar soms is het lastig om dat verwoord te krijgen en om uit die negatieve spiraal te komen.

In mijn begeleiding als coach rouw & verlies maak ik gebruik van verschillende methoden. Ik ga verlies- én herstelgericht aan het werk. Mijn benadering is daarin betrokken, persoonlijk maar waar nodig ook meer direct en to the point. De emoties gaan niet weg, maar je kan beter mee omgaan.

Verlies en rouw
De meeste mensen krijgen tijdens het leven te maken met verlies. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een baan, of van de gezondheid. Een verlies kan heel concreet en direct zijn, zoals het overlijden en daarmee kwijtraken van een persoon. Een verlies kan ook symbolisch zijn, zoals het verlies van idealen.

Rouw is de reactie van mensen op een verlies; het heeft tot doel om het verlies te verwerken. De rouwperiode hebben mensen nodig om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Rouw kan volgen op alle vormen van verlies, maar is het meest duidelijk na het verlies van een dierbare. Deze folder is vooral gericht op deze situatie, maar de informatie geldt ook voor veel andere verliessituaties.

Symptomen rouw
Het overlijden van een dierbare is heel ingrijpend. Dit verlies moet verwerkt worden, in deze periode voelen mensen zich dan ook anders dan normaal. Gevoelens van verdriet, angst, somberheid maar ook boosheid en schuldgevoelens kunnen hierbij horen. Deze rouwgevoelens zijn soms beangstigend, maar ze zijn heel belangrijk bij het goed verwerken van het verlies. Het onderdrukken van deze gevoelens kan de rouwperiode verlengen. Naast rouwgevoelens kunt u last hebben van: slaapproblemen, concentratieproblemen, geen zin hebben in dingen waarin u voorheen plezier had en een slechte eetlust.

Soms lopen mensen vast in het rouwproces. Dan lukt het hen, ook na geruime tijd, niet om hun leven weer op te pakken. Het is niet makkelijk om aan te geven wanneer een rouwproces ‘voltooid’ zou moeten zijn. In de meeste gevallen zullen de gevoelens in heftigheid afnemen, zodat er weer ruimte ontstaat om met andere dingen bezig te zijn. Vaak verloopt rouw in ‘golven’. Na een periode waarin het verlies niet meer zo sterk gevoeld wordt, kunnen de emoties soms weer in alle hevigheid terugkomen.
Hoe ontstaat rouw?
Rouw is een volkomen normale reactie op een verlies. Een verlies betekent meestal dat er een ingrijpende verandering in uw leven plaatsvindt. In de rouwperiode vindt er aanpassing plaats aan de nieuwe situatie, zodat u geleidelijk het normale leven weer kunt oppakken.

Rouwen is kort gezegd het ervaren van het pijn en verdriet wat volgt op het verlies met het daarbij horende werken aan jezelf. Hoe dan ook is rouwverwerking een intense en zeer verdrietige periode.

Wat kunt u verwachten?
Hoewel de rouwperiode een hele moeilijke en zware periode kan zijn, komen verreweg de meeste mensen hier op een goede manier doorheen. Mensen kunnen vaak wel één tot twee jaar om het verlies van een dierbare rouwen, hier kunnen grote verschillen in voorkomen. Ieder heeft zijn eigen manier van rouwen. De duur en uitingsvormen van rouw kunnen sterk verschillen van cultuur tot cultuur. Bepaalde afscheidsrituelen kunnen voor mensen zeer belangrijk zijn.

Het is van belang om het verlies op uw eigen tempo en op uw eigen manier te verwerken. Er bestaat geen algemene ‘juiste’ manier van rouwen. Het moet wel zo zijn dat geleidelijk het gewone dagelijkse leven weer opgepakt kan worden. Verschillende factoren bepalen hoe zwaar de verliesverwerking en de rouwperiode zijn. De volgende drie factoren spelen een belangrijke rol bij de wijze waarop u een verlies ervaart:

  • als u lang van tevoren het verlies heeft zien aankomen, bent u beter voorbereid. De gevoelens zijn dan soms minder heftig. Een deel van de verwerking heeft dan al voor het daadwerkelijke verlies plaatsgehad. Soms is er dan, naast het verdriet, sprake van opluchting. Hoe belangrijker de overleden persoon voor u was, hoe zwaarder de rouwperiode zal zijn;
  • als dit verlies het eerste grote verlies is in uw leven en u nooit eerder zoiets heeft meegemaakt, zal de schok over het algemeen harder aankomen;
  • als eerdere ervaringen met verlies niet goed zijn verlopen, kan dat de rouw bemoeilijken; er vindt dan als het ware een ‘dubbele rouwverwerking’ plaats.

De periode van rouw is voltooid als u weer in staat bent om uw eigen leven op te pakken, en u hier een nieuwe invulling aan kunt geven. Dit betekent absoluut niet dat er geen gevoelens van verdriet meer zijn, of dat u niet meer aan de overledene denkt. Het verlies heeft echter een plek gekregen, waardoor u er niet meer in uw dagelijks leven door wordt belemmerd.

Rouwen hoef je niet alleen te doen. Probeer erover te praten met familie en vrienden. Vaak weten mensen niet zo goed wat ze moeten zeggen of hoe ze zich moeten gedragen bij iemand die in de rouw is of intens verdrietig is. Geef ook zelf aan wat je prettig vindt en wat je behoeftes zijn.

Wil je alleen een luisterend oor of vind je het fijn als je ook tips krijgt? Soms kan het ook fijn zijn om met een onafhankelijk iemand te praten, een professional.

Last van vastzittende emoties? 

  • Eenzamheid,
  • Pessimisme,
  • Somberheid
  • Alleen
  • Concentratieverlies

Vind steun en troost. Verlies en verder.

Complexe tijden vragen om krachtig en empathisch leiderschap. Compassie, vertrouwen, verbinding, integriteit, reflectie en doorzettingsvermogen. Dat zijn de kernwoorden.

 

 

 

 

In een persoonlijk, vrijblijvend gesprek kun jij vertellen waar je ondersteuning bij zoekt. Je kunt al je vragen stellen. Ik zal je informeren over mijn werkwijze en wat het je oplevert. Zodat je een keuze kunt maken.. Ik hoor graag je verhaal!

Mail info@florentinacoaching voor een gratis kennismakingsgesprek of bel 06-14189204.