Vitaliteitscoaching

Vitaliteit is niet het uitgeruste gevoel na een vakantie

coach RotterdamVitaliteit heeft meer om het lijf. Het is een manier van leven die jou nieuwe energie geeft, meer doorzettingsvermogen en de kracht om doelen te bereiken. Maar wie wat wil, moet er ook wat voor doen en laten. Wil jij je fitter voelen? Lees dan welke stappen je daarvoor kunt zetten.

Stress de baas

Bij stress is sprake van een vicieuze cirkel: je instelling en betekenisgeving bepalen hoeveel stress je ervaart. Ervaar je negatieve stress, dan heeft dat effect op je gezondheid en daardoor ervaar je nog meer stress. Er zijn verschillende manieren waarop mensen reageren op stress. De één krijgt het warm, wordt agressief of emotioneel en wil problemen direct aanpakken. De ander krijgt het juist koud, wordt vermoeid, vergeetachtig, een tikkeltje depressief en kruipt in zijn schulp. Als stress chronisch wordt, kan het de algehele gezondheid aantasten, waaronder hart- en bloedvaten, de stofwisseling, het spierstelsel, het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Ingrijpende ziekten als burn-out, depressie, hartaanvallen en chronische aandoeningen kunnen hierdoor ontstaan. De maatschappelijke kosten van stress (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, medische consumptie) alleen al veroorzaakt door psychische problemen met het werk worden geraamd op 4 miljard euro per jaar! Maar het meest vervelende is natuurlijk dat stress enorm veel persoonlijk leed met zich mee brengt. Ook menig relatie strandt erop. Genoeg reden dus om teveel stress buiten de deur te houden. Hoe kun je dat doen?

De eerste stap om stress permanent te lijf te gaan is jezelf onder de loep nemen 

coach RotterdamAls je wilt veranderen, moet je eerst weten hoe je in elkaar zit, zodat je precies weet wat je wilt veranderen. Wat zijn je sterke en minder sterke kanten? Een aanknopingspunt om jezelf in kaart te brengen is via het model dat mensen indeelt op persoonlijkheid: de Big Five. Dit model bestaat uit vijf persoonlijkheidskenmerken, waarop mensen hoog of laag kunnen scoren: neuroticisme versus stabiliteit, extraversie versus introversie, openheid voor ervaring versus geslotenheid, zorgvuldigheid versus slordigheid en vriendelijkheid versus vijandigheid. Uit onderzoek is gebleken dat neurotische mensen stressgevoeliger zijn omdat ze angstiger in het leven staan. Dit leidt tot meer slapeloosheid en lichamelijke kwalen en vaak ervaart het neurotische type minder voldoening in het leven. Introverte personen ervaren meer stress dan extraverte, omdat zij zich vaak minder goed kunnen uiten. Mensen die meer open staan voor nieuwe ervaringen kunnen meer stress hebben dan mensen die altijd in dezelfde patronen denken, maar ze ervaren vaak wel meer voldoening en creativiteit in hun leven. Openminded mensen zien stressvolle gebeurtenissen eerder als uitdagingen om geestelijk te groeien dan als probleem. Mensen die positief zijn gericht op anderen tenslotte ontmoeten minder vijandigheid en meer steun dan hun vijandige tegenhanger.

Als je niet voldoende stressbestendig bent, kun je wel eigenschappen ontwikkelen of bijschaven om beter met stress om te gaan

Een positieve instelling, een bepaalde hardheid, een sterk gevoel van eigenwaarde (zelfvertrouwen) en het geloof dat je zelf invloed kunt uitoefenen op situaties kunnen je leven aangenamer maken en zijn ‘aan te leren’. Het afzwakken van stressvolle gedrags- of gedachtenpatronen is een andere mogelijkheid voor meer rust. Zo kunnen fanatiek perfectionisme, rampdenken, een lage frustratiedrempel, het zijn van een allemansvriend of het stellen van hoge eisen aan jezelf en de wereld worden aangepast tot constructieve, stressverminderende gedragspatronen. Voorbeeld van constructieve patronen zijn het stellen van grenzen (vaker ‘nee’ zeggen), leren accepteren dat het leven niet altijd gaat zoals je wilt, leren omgaan met negatieve energie (minder makkelijk op de kast), het gebruiken van irritatie als motivatie en het tellen van je zegeningen (stil staan bij wat je wel hebt).

Je  omgeving speelt een grote rol bij het ervaren van stress en kan een bron van steun of juist een bron van stress zijn

Dit kan per periode wisselen en ligt er ook aan hoe jij je omgeving ervaart. Regelmatig stoom afblazen bij iemand die je vertrouwt en tijd nemen voor jezelf helpt om stress te verwerken en weer op te laden.

Wij benaderen dit op verschillende niveau’s:

Waarom doe je wat je doet? Zingeving, identiteit en overtuigingen:

 • Dieper inzicht krijgen in het huidige en gewenste gedrag. 
 • Vergroten van begrip omtrent de werking van patronen in je gedrag. 
 • Welke (onbewuste) overtuigingen staan gewenst gedrag in de weg.
 • Hoe ervaar je je identiteit in relatie tot de rollen die je speelt in je leven. Wat zijn de belangrijkste waarden en overtuigingen waar je je gedrag op wil gaan inrichten.

Hoe ga je dit aanpakken? Vaardigheiden en gedraag:

 • Inzicht in kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. 
 • We kijken hier wat nog nodig is om te ontwikkelen.

Watis het effect op jezelf en de omgeving? Context en keuzes:

 • Wat gaat het resultaat zijn van je gedrag en acties?
 • Welke doelen streef je na op dagelijkse basis? 
 • Welke dingen heb je nodig om in je kracht te blijven? 
 • Wat kun je zelf doen en wat verwacht je van anderen?
 • Doel: duidelijke acties definiëren.